ประชาสัมพันธ์

– คณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการวิชาการ “นวัตกรรมทางการพยาบาลและงานวิจัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ: ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0″New3_Mult

– คณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการวิชาการ “การรักษาและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : Update 2017”New3_Mult

– โครงการประชุมวิชาการ “การรักษาและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : Update 2017” New3_Mult

– แยกขยะลดมลภาวะ : การใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่าNew3_Mult

คณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์”New3_Mult

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนหลัก สูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2560New3_Mult

–  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (โควตา สสจ.อุดรธานี)

– ประกาศเรื่องสอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ

รับสมัคร

– ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั่งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการNew3_Mult

– ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เรื่อง-รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานธุรการNew3_Mult

– ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงNew3_Mult

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพี่เลี้ยงNew3_Mult

– ประกาศ เรื่องขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงNew3_Mult

– ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการNew3_Mult

–  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษาNew3_Mult

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งพนักงานธุรการNew3_Mult

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาNew3_Mult

– ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ครั้งที่2-2560New3_Mult

– ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งครูพี่เลี้ยงNew3_Mult

– ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาNew3_Mult

– ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เรื่อง-รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการNew3_Mult

– ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เรื่องขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ตารางเรียน

จัดซื้อจัดจ้าง

 

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme